سنین عمر

 

در سنین  عمر پدیده ای شگفت دیدم

از طنین دل جریده ای سرشت خریدم

 

گردباد   به هر سو    چرانید  روح   را

گاه زمینم و   گاه به    اسمان   پریدم

 

به رگبار     کشانید      زمانه    دلم    را

هر سو که گرفتار    می شوم   جهیدم

 

مزه ی    تلخی   نوش   کردم به      شیرین

گو چه تقدیر است ولی   به کراهت  چشیدم

 

در گذشت زمان صاعقه ها    افزون  شد

روز و   شب  در    غربت   تنهایی   رهیدم

 

وفا ندیدم     از زمان      گویند   اهل جفا

خوانده ام  در نهان  ولی عالم    نطلبیدم

 

با  تملق    و چپاول    و دست  بوسیدن

با کذب     و    تزویر   مقامی    نخریدم

 

نبوسیم  دست  جباری وپست  پرستی

به غیر حق    بدان    عابدی   نپرستیدم

 

به کجا   روم اسوده   شود دل و   جان  را

ای خالق هستی بگو   که   سالها دویدم

 

در این   دولت    وشهر   پر اشوب   غم

زهر     طرف    هدفم    گرفتند   خزیدم

 

دستم به   دست الله  که   او ناجی است

زهیچ جا نرفتم می سازم    تازه   امیدم

 

این خلق   محتاج   و تشنه   تعلم   است

گر من نباشم چه کسی تیر خورده نویدم

 

در معاشرت گرگها بسی   زخم  خورده ام

به هر نیش   که زدند    کتابی   را  دریدم

 

تا کنون   هشت وسی بگذشت در تمام

بادم در کویر گشت و در  دشتی  نوزیدم

 

به انتظار فرج   ورسیدن  به کمال حق

در جبهه و مزار کربلا و   نجف برسیدم

 

عمری که باقی  است خدایا گذر بخیر

این عمر با مذلت    و    زندان  نجویدم

/ 0 نظر / 3 بازدید