بابا جون

بابا جون

دین و دنیایم تو هستی بابا جــون

عهد و پیمانت شکستی بابا جـون

نکنه ازم جدا میشه دلـــــــــت

نمیگم تو پول پرستی بابا جـون

***

دست من بالا سرت چترت میشم

توی جشن شای هات عطرت میشم

بی گناهم از خروشِ روزگـــــــار

توی سختی های تو نذرت میشم

***

تو ترانه ی بهارم تو زلـــــــــــال

وقتی غم داری از غمهایت ننــــال

دلِ من طاقتِ آهت نـــــــــداره

بی خیال از درد و زارت بی خیال

***

دلمو کیسه ی دردت می مونه

نامِ تو روز وشبم سر زبــــــونه

نمیتونم بی تو زندگی کنـــم

قلبمُ همیشه پیشت مهمونــه

***

تو نباشی زندگیم سیاه و تــــار

جون من درد و غمت بر من ببار

تو امیدم از همین دنیای کــور

قلعه ی عشقی تو یی فصلِ بهار

***

می مونم به انتظارت نازنیـن

مهمونم شبا کنارت نازنـــین

قلبمُ تو آسمون تاب می خوره

فدای چشم و نگارت نازنیـــن

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/03/1392

/ 0 نظر / 11 بازدید