شبح

 

 

همش در
خواب می بینم ، به زخم لبت داغونم

در اون مستی دیدارت ، به درد و غمت مهمونم

سیه
پوشیده شبهایم ، به ناله های هر باری

شده بر
من همین شبها ، شبح در مرگِ تکراری

شبم با
این درازی را ، یه لحظه زیر و رو کردم

وجودت
در کنارِ من ، به سختی آرزو کردم

نرو
آتشفشان دل ، چو فواره کشد خونش

به سیلاب
آمده دردش ، همه غرقِ دل و جونش

من و
خواب وتمنا را ، کشیدم عشقِ شیرینم

به
زودی روح خوابیدِ ، که تا رسم تو میبینم

تو در
خوابم چنین هستی ، و در رویا چنین بودی

طمع در
دیده ات دارم ، مرا بنگر به این زودی

جمالت
پایه کوبیدِ ، به عشقِ دلربایت را

نه
مهتاب و نه ماهش را ، نجوییدِ به این زیبا

از اون
روزی که تابیدی ، همه در قاب محرابند

طلوع
عرش زیبایت ، در اون مهتاب می یابند

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی)01/03/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید