حال بدت

چه شده از دو روز قبل

چه شده از انتظار

چه شده قلب پریشانت را

چرا در وسوسه ی عشقی گرفتار

چرا در دریای بیرونیت

این همه فکر و عذاب

این همه درد و ثواب

باش با من در کنار موج غم

باش با من در انار سرخ دم

دانه ی لوء لوء من ای جان من

می نگارم رخ تو در دانه ها

چشم تو افتاده در سایه ی دانه ای

تو که شیرین تری

از انارستان های وجودم

بد حال نشوای درون آتش فشان افروخته

از خجالت ها و نشدنیها و قول و قرارها

بد حال نشو ای چرخ دوران زندگی ام

بد حال نشو معشوقی به دیدارت آمده

داریم نزدیک می شویم به بار عشق

خیلی خسته و بار کشیده هستم

استراحتگاهم  کمان آبروی آسمانی چشای توست

تا مژگان راهی نمانده

چشمهایت را باز کن

با سراسیمه و اضطراب

و غوطه ور در اشک سراب

در داستان بوستان و لاله زار عشق

در بود و نبودت

در ماندن و کوچ کردن

دلهره ی نگاهت را بردار

که صمیمیت بر پریشانی غالب است

و عشق بر غمخواری فروزان

 

 جاسم ثعلبی   تهران    2/10/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید