آرامگاه دلم

آرامگاه دلم
به آرامگاهِ دلم باز می گردم
تا آهسته آهسته
با تنگی قبرم
آشتی کنم
خسته شدم از درد های
بهترین همدم دنیا
شاید آنجا راحت بخوابم
***
سکوت
دلم اشک می ریزد
در سکوت شبها
و چشمم پاسبانِ دریای غم
آهی در نفس نمانده
اگر احساس داری
هر روز و هر لحظه
نمی شکستی شیشه های قلبم
آبت کجاست
در دل صحرای تشنه ام
جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/06/1392


/ 0 نظر / 2 بازدید