روزگارو شیر

 

می نویسم یادبودی از  زمان

تا بماند    یادگاری   از   جهان

   

رفت سروی    زیر    تیر روزگار

سایه اش مفقود در فصل بهار

 

می سراید بلبلم درشاخه ها

قصه های   نو به زیر پرده ها

 

ماندم چون کشتی ودریای غم

روی دریا ماندم   همچون صنم

 

دور کشتی حمله کرد وال ونهنگ

باک دارم    زارشد   چوب و تفنگ

 

گاه در کشتی و گاهی در اطراف

گاه در سر  میزد و گاهی به ناف

 

ای   نهنگ   وحشت اور تا کجا

دور تا دورم چه میگردی به جا

 

گفت محوت می کنم از این دیار

یا  بمانم   یا   شوم    گرد وغبار

 

یا هدف گیرم این مرکب ر  تیر را

یا به لفظ   زشت گویم شیر را

 

شیررا   در    مدتی   روبه      شود

از درد و ناله لحظه ای شیون شود

 

وال گفت ای دوست بردار این خطا

روزی    تو از   همان    ای       ناقلا

 

ماندم    در کشتیم   ناگه رسید

با عیال و دوستانش سر رسید

 

کوفتند    ان درب    تا امد   صدا

با چماق وچوب ودادش شد بلا

 

در اطرافم جمع شد هر خلقتی

هر کسی   گوید  نظر از بدعتی

 

بدعتی نو در اطرافش سوختند

طوطی خوش در صدا بفروختند

 

عاقبت بفروختم ان     مسکنی

زیر سروی    ماندم چون میهنی

 

تا      در اینده   خدا   داند   چه شد

یا چه خواهد شد و خواهد هم بشد

 

با زرنگی امد ان شیطان  را

شعله ای زد زیر بار غله   را

 

با  متانت   امد   و شد   بی    طرف

حمله ور شد به وطن ان بی شرف

 

در بیندازم   زهر چه در خراب

تا بفهمد شیر ابش در سراب

 

این نوشتم یادبودی از زمان

تا بدانی    زندگی جوید امان

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
همخونه دات کام

------------------------------ پورتال همخونه دات کام افتتاح شد ------------------------------ همخونه دات کام اولین و تنها وب سایت جستجوی خانه دانشجویی در ایران لطفا برای حمایت از همخونه دات کام به ما لینک دهید.