کجایی ای امیر عشق

کجایی ای امیر عشق

چشام می باره رودی غم ، شبیه موجِ  دریایی

از این ظلم وستم خستم ، خدا یا هستی هر جایی

***

چراغِ آرزوم خاموش ، از این کشتار بیهوده

جهنم پا شده انگار ، تو این افکار آلوده

***

تو قتل بی گناهان رو ، هزاران بچه داغونه

چرا دنیا لبش بسته ، چرا هیچکس نمی خونه

***

شبا تاریکه تو صحرا ، و این آوارگی زوره

هوای گرم و غمخواری ، نداری ،ترس و دلشوره

***

کجایی ای امیر عشق ، کجایی وقت دیدارت

ظهورت العجل کن زود ، شفا ده قلب بیمارت

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/06/1393

 

05/09/1393

/ 0 نظر / 13 بازدید