نوحه فاطمه زهرا (س)

نوحه  فاطمه زهرا (س)

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

دلم گرفته ای خدا ، شبا می ناله بیصدا

زهرای ما تو بستره ، بنت رسول الله چرا

از زخم بیداد زمان ، از تیغ تیز فتنه ها

بگو بگو از درد و غم ، بگو خونینِ دیده ها

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

بگو از بحرِ گفته هات ، چرا سنگینه خندهات

تو خلوتِ راز و نیاز ، می ریزه اشکت رو لبات

مگه علی یادش نبود ، سرمه کشیده رو چشات

جهان شنیده آه تو ، این همه شیعه شد فدات

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

تو محشری تو یاوری ، ای تحفه ی پیغمبری

در این دیار و آخرت ، برای ما تو سروری

کلام ناطق امین ، تو حق و باطل داوری

شهید و همسر شهید ، تو نیک و زیبا مظهری

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

خسته شدم از انتظار ، پروانه ام دور مزار

خدا خدا کی می رسه ، بوسه بر خاکت افتخار

صافِ دلم دیرم چرا ، ای آسمون اشکن نبار

برگِ شکوفه ها نریخت ، منتظر فصل بهار

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

می ترسم از عمر قصیر ، تو خاک و دریا و کویر

خدا کنه زود می رسه ، وعده ی دیدنت بگیر

ستاره بگشا راه وصل ، ای یاور ویار امیر

کعبه و طواف دلم ، تو خاطراتم دلپذیر

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا

***

شاعر اهل بیت :

 

جاسم ثعلبی (حسانی) 07/11/1393

/ 0 نظر / 13 بازدید