چراغِ دلت نسوزه

 

تو هوایِ شرجی تو ، دلِ من پیشت هنـــوزِ

آفتابِ دل فروزان ، چراغِ دلت نســـــــوزِ

***

شهر تو در آسمونم  ،
رمزِ عشقِ بی وفا شــــد

نبضِ قلبت تب کشیده ، حسِ مستِ خنده ها شد

***

تو نباشی این دلِ من ، می زنه کنارِ دریــــــــا

خطر غرق و گزندی ، زیر موجِ و تابِ دنیا

***

اون سرودِ آشنایت ، تو دلم جایش کبــــــــــودِ

وقتِ هجر و تهمتِ دل ، نزن بر قلبم چه زودِ

***

تو برو در باغِ گل ها ، باز کن یه سرنوشتی

تا کجا قلبِ تو بسته ، با زبونت دل می کُشتی

***

تو می دونی کشتنِ دل ، توی دین ما حرومِ

با خیانت ُ اسیری ، زنده بودنش تمــــــومِ

***

دل من رمز تو می خواد ، نمیدی برو همیشـــــــه

خسته ام از داد و فریاد ، رو سرم زدی به تیشه

***

آخرین پیامِ عشقم ، می فرستم همرهِ بــــــــــــــــــاد

فکر کن لحظه ی مرگم ، ناز کن شیون و فـــریاد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/08/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید