شهید سامراء تویی

 

شهید سامراء تویی ،
خورشید و رمز رهــــبری

در علم و صدق وغربتت
، پوشیدی قلب دلبری

 

مهر امامت خوانده ای
،  بهر دیار آشـــــــــــنا

کوبیدی هر ظلم وستم
، با آیت دین خـــــــــــدا

 

دلها منور گشته از ، دریای علم و گفته هـــــــات

ای مهربان زیور نما  ، مهر خروشان خنـده هات

 

در ظلمت دوران تو ،
دنیا چه ظلمی داشــــــــته

دلبند تخت و گوهر
است ، با صد بیان افراشتــه

 

آن هادی مهدی تویی ،
در حبس حکام زمان

در غربتی ماندی به
غم ، اسیر بند مشرکان

 

عمری گذر کردی ولی ،
هر گز نرفتی از وجود

بارون زده بر دیده
گان ، بر واژگـــان دل فرود

 

تو در امامت محوری ،
همچون نمازم زنده ای

در انتظار مهدیت
،  ورد دعایم خوانـــــده ای

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)
24/03/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید