معلم سفیرِ خند ها

 

ای سفیرِ خنده ها روزت مـــــبارک

ای دلیرِ با وفا روزت مبــــــــــــارک

دسته گل ازم بگیر من دستبوسم

ای امیرِ دلربا روزت مبــــــــــــارک

***

تو دیارِ عاشقی دلُ صفا می کنــــــــــم

برای دیدنِ تو خدا خدا می کنــــــــــــم

در حسرتِ زیارتت ای ماهِ تابان جهـــان

در محضرت ای آشنا غمُ جدا می کنم

***

تابیدی چون ستارگان در آسمانِ علم و
دین

ای هموطن ای پرچمِ زیبنده دریا و زمیــــــن

اندیشه تان در قلبِ ما شمعِ نبوغ
انباشته

ای یاورم سربازِ دل سنّت باطل در کمیـــن

***

ای رعد و برقِ آسمان روزت مبارک

ای منجی جان و جهان روزت مبارک

بازم بگو از قصه هات ای مهربانـــم

با صد زبان و صد بیان روزت مبارک

***

تو دل نشسته حرف تو جانم فدایت

با بارشِ هر سخنت هستم صدایـت

خورشید تابنده ی حق از آسمانــی

یک انقلاب آغشته شد از هر ندایت

***

درمان درد ما تویی فریاد کـــــــردم

می ترسم از نادانیم بیداد کــــردم

بیمارم و زخم دلم پس کو طبیبـــم

وقتِ ملاقاتت دلم آزاد کـــــــــردم

***

ای شمعِ تابیده ی جان روزت مـبارک

ای لوحِ زیبای جهان روزت مبـــــــارک

در مهد مکتب مانده ای زیور نشانت

شمع نبی در این زمان روزت مـبارک

***

پیشاپیش شهادت عالم و فیلسوف جهان
اسلام

شهید مطهری تسلیت و روز معلم گرامی
بـــــاد

جاسم ثعلبی (حسّـــــــــــــــانی)
05/02/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید