آهِ همسایه


 

بزن
ناقوسِ عشقت را ، از آن کشتی خوشبختی

اگر در
دل خدا جویی ، گریزانی زبدبختـــی

***

تو
دیوانِ غزلخوانی ، گنه کاری طرب کـــرده

به رقصِ
لغزشِ الفاظ ، دو جامِ تر به لب کرده

***

به چشمِ ساحلِ دریا ، جهان دیدن چه پر شور است

ثعالب
خسته شد انگار ، دل و جانش لبِ گور است

***

فنا شد
هیبت و جاهش ، جوانی در گذشت از یاد

چو
طوفانی گذر کرده ، به ظاهر عاشق و دلشـاد

***

صدایِ آه
همسایه ، عزا همصحبتم گردید

به هجرِ
دلبری زارند ، لباسِ ماتمی پوشیـد

***

الا یا
ایها البدری ، ادع نورک یسلینــــــی

ظلامی
دامس ارحمنی ، ولا غیرک یعازینی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 21/01/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید