خسته ام

خسته ام

طاقتِ موندن ندارم ، زودتر خاکم کنید

روی قبرم بنویسین ، از ریا پاکم کنـید

***

دور میشم از خستگی هام ، از قمارِ عشقِ فردام

سفرِ دور و درازم ، بی خبر از درد و اشکـــام

***

عنکبوت و تارِ دارش ، بر گلوم  پیچیده مـــاری

بی خودی پایت نشستم ، همش با ذلّت و خواری

***

شادی کردی با خوشی هات ، چوبِ خشکت من بسوزم

درونِ آتشِ قهرت ،  چون زغالت شـــــــب و روزم

***

تو بمون با هر بهانه ، شیشه ی دردت شکسته

قابِ عکسِ من ندیدی ، توی محرابت نشسـته

***

خسته ام از این زمانه ، که دلم فدای جانــش

شاید اون جهان دیگه ،  می شینم در بوستانش

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/04/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید