نار الحب(آتش عشق)

 

ما حسیت لمن دگتک بل بــــــــــــــــاب

فزّت روحی من النوم عطشانــــــــــــه

رکضت ابلا فکر واگلیبی وجعه انصــاب

لاگانی الحلو وانواره ملیانـــــــــــــــــــه

 

فتشت العین شافانی الگمر من غـــــــــاب

ترجانی ابحبه او ناره واحــــــــــــــــــزانه

قبلت ابگلبه اضلن لل ابد محــــــــــــــراب

لاکن گال اجیلک راح ما جـــــــــــــــــانه

معنی:

درب عشقم چون زدی شادانه بیدار شـــــدم

تشنه رویت ناگهان طفلک غمخوار شــــدم

بال زد درد و جنونم سوی راز قصه هایت

دل به رو تابیده ماهم مست دلدار شـــدم

 

باز کردم در وسوزش خورد در چشمان من

دل پریشانم و جانش برد بر درمان مــــن

خواستم در مهر بستر جا زند محرابــــــی را

قهر کرده و عذابش ماند در حرمان مــــن

 

جاسم ثعلبی ساری 27/10/1390

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید