هدیه به تیم فولاد خوزستان

 

صدا در آسمان پیچید ، تو ورزشگاه اهوازم

همه فولاد همین فریاد ، بکوب ای مرد گلسازم

***

غدیر امشب نمای تو ، تو دل آهسته می خونه

همین آوای چارتایی ، چه رحمی واسه مهمونه

***

بزن شلیک کن شوتت ، بنام نام خوزستان

تو دروازه نشونی ده ، چو موشک در هدف بنشان

***

همه دلبستگان از دور  ، به یاران بوسه پاشیده

تماشا کن گل و تبریک ، غدیر از شادی جوشیده

***

طرفداران علم در دست ، چه خونگرمند و بیدارند

شکست تیم پیروزی    ، شفای قلب بیمارند

***

 جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید