ای نفس پرواز کن

 

ای نفس
پرواز کن در آسمانِ ســردِ آه

ای دلم
فریاد کن در صحنه های دادگاه

***

مار و
کژدم نیش باران کرد دیوارِ دلـــم

بی گناهی
بر جبینم نقش بسته همچو ماه

***

درد
جوشیده تو قلبم حاصلش پیری نشست

ساحلِ غم
ها نشستم تک و تنها ای خـــدا

***

یاد واره
گشت با سوز و گدازش این زمان

در کنارِ
سنگِ قبرم می شمارم لحظه هــا

***

همدمم یک
قلم و یک برگ چسبیده به نقـش

ترسِ آن
دارم که شعرم می کشد دل در تباه

***

این همه
آزردگیها در دلم رسوا شـــــده

قلبِ پاک
و با قناعت در مصائب بی گناه

***

وای بر
تو ای نصیبم گرز صبرم در یمین

با همین
شعر و کنایه بردمت در پرتگاه

***

عهد بستم
با خدایم با رسولش با امام

تا نهایت
عشق بارم زنده یادم بی پناه

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 08/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید