سرود جوشیدن چشمه

چشمه جوشید و مزین کرد این گلزار را

عید بهمن داد پیغام شهیدان لاله را

ما همه این روز مبارک جشن را بگرفته ایم

سوسن وسنبل و گلها لب گشایند خنده را

سبزه زار شد .سرزمین ما. خنده دار شد آن حزین ما .

چونکه روزهای با سعادت است .

مظهر افتخار آن شهادت است .

یادشان بخیر . می دهند  نوید .

همکلاس ای دبیر بر تورا درود.

ای امام ای فقید بر تو صد سلام. (بر تو را سلام)3

حافظ دین ما بر تو صد درود.

مبشر در هوا نالید .به گوش مادر نالان شهیدی را .

امامت دین اسلامت حجابت را نگه داری .

که آسوده دلی خاطر نمانم در عزا داری .

مبادا مادر نالان نپاییده به پنداری .

شهیدان لاله ها در دشت خونبار وطن بارید.

شما ای هم وطن دانسته ای با خون من .

با جثه ی پاره پاره ام .وطنم .اسلامم را به تو امانت سپردم.

برادرم .خواهرم.مادرم.مبارکباد (2)

در جهاد .در بسیج . در سپاه .آن منم (2)

با شکوه با جلال . ای یادواره ی ما 22 بهمن ماه(3)

جاسم ثعلبی  04/11/1368

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید