رمضان ماه خدا

رمضان ماه خدا

درونِ غربتش قلبم  ،  هلالِ روزه پیدا  کـرد

دلِ هر با خدایی را ،  به استقبال غوغا کرد

***

خوش آمد در چنین روزی  ،  تنم محتاجِ درمانش

و قلبم مانده بی تدبیر ، بیا سیقل بده جانــــش

***

گناهان سوز آتشدان ، همان هایی که می نازند

تنی سالم بدور از درد ، و خونی زنده می سازد

***

چو خوشمزه غذای او ، صفا می دهد افطارش

سحر با سفره ی رنگین ، اذانِ صبحِ پر بارش

***

دلم مشتاقِ هر لحظه ، تو آغوشِ خدا مانـدن

ملائک ثبت می کردند ، ثوابِ هر دعا خواندن

***

کنارِ ساحلِ سبزش ، تو فصلِ ختمِ قرآنـــــش

دلم خوشحالِ آن لحظه ، که دل در بست درمانش

***

الهی سال رحمت را ، تقبّل کن عبادتــــــها

دلم در حسرتِ عشقت ، و عشقت رهن دعوتها

***

جاسم ثعلبی (حسّانی)  20/04/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید