دو بیتی نمک و نمکدون

 

کنارم همچو بت محرم نشســـته

نمک خورده نمکدان را شکستــه

قسم خورده که دیدارش شود شاد

خدا یارم  چرا دنیا پرستــــه

***

کنارم همچو جغدِ دیدبانـــــی

نگاهش رام کرده زندگانــــی

اگر دریا بخواند بوسه هــــایش

به دل می چسبه رنگ آسمانـی

***

کنارم مثل دریا آرمیــــده

بغل کرده دلم شادی ندیــده

بدو گفتم نکن ترس از خدا را

ادامه داد و حرفم ناشنیــده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید