خدا حافظ

 

کتاب عشقم و بستم / دیگه واست نمی خونم

دلم تنهایی دوست داره / توی قلبت نمی مونم

***

اگه یادت کنم انگار / دلم بد جوری می گیره

شبا کابوس عشقت رو / به رویام آمدی دیره

***

دلم می خونه قلب تو / سکوتت مقصد مرگم

چه سودی واسه تو رفتن / نمیگی خیلی دلتنگم

***

باشه میرم از این دنیا / با این دردای اجباری

بمون تو ساحل دریا /  اسیر موج غمخواری

***

خدا حافظ قطار اومد / میرم هر گز نمی گردم

تو قلبت خاطراتم رو / نگه دار واسه ی ختمم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/01/1393

/ 0 نظر / 3 بازدید