سرود ارتش

 

ارتش      ایران                 ای حامی  ما

ای نور   روشن                 ای روح زیبا

 

بیدار      باشی                  هر روز تاریک

شمعت   فروزد                  در  کلبه  نیک

 

تو     استواری                  پیرو  امامی

در      انتظارم                  پاینده باشی

 

ای     پاسدارم                   شیر بسیجی

تو شب نخوابی                  به خاطر ما

 

آسوده   مانیم                    واسایش ما

پیروز   باشی                    ای نور دلها

وقتی  شنیدیم                    آن نام  زیبا

 

/ 0 نظر / 5 بازدید