قابِ خاطرات

 

بی وفا دلمُ شکستی ، تپشِ قلب و ببیــن

سر قولت تو نموندی ، عاقبت شد اینچنین

***

حیف از اون دایه ی عشقی، که دلتُ پناهی داد

وقتی از پل رد شدی تو ، عزتُ دادی به بـــــــاد

***

قاب کردم خاطراتت ، نمی خوام یادِ تو باشم

سوختی گلِ قشنگم ، بسِ دلشادِ تو باشـم

***

برو دیگه از کنارم ، سایه تو دردی شــــده

نمی خوام روتو ببینم ، دلت نامردی شده

***

تو کتابِ سرنوشتت ، برو امضامُ ببیــــــــــــن

مثل خوشه روی تاقچه ، شانه می زد بر زمین

***

دفن کردی آرزومُ ، با هوس های خیالــت

سوتِ اون نامردمانی ، تیره کرد آبِ زلالت

***

برو از قلبم همیشه ، برگه ی عشقم تو قــوری

گرم کردم غصه هاشُ ، یادم اومد تو شروری

***

ببین آسمون چه زیبا ، با ستاره های نازش

همه در چرخِ فلک رو ، به فکرِ راز و نیــازش

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 28/11/1391

تقدیم به بابا فردوس ها

/ 0 نظر / 3 بازدید