بیا درب دلم باز است

بیادربیشهی  دلها

بیاآسودهگردانی

بیا دلها در آغوشند

بیا بهتر بفهمانی

بیا درب دلم باز است

بیا در هر کجا ساز است

بیا دیوارها راز است

نگو هر گز پشیمانی

مگر در خلوت دلیدار

زدی در بدعت اسرار

نهی در سرعت افکار

نگو حاشا که شیدایی

دلم دربش چو دروازه

زغمهایت نمی بازه

بهانه های ناقابل نمی سازه

اگر رفتی چه بلوایی

دلم چون قصر محرابت

دو کلبه دارد و ثابت

یکی غم های رنگارنگ

یکی شاد و چه زیبا رنگ

دو تا تصویر نا همراه نمی شد زد در این قابت

نگو هر گز نمی دانی

یکی از کلبه ها تنگ است

یکی دیگر در آهنگ است

صدای زنگ بیداری

در این دنیای سر کاری

کمش کن دل مگر سنگ است

نگو هر گز نمی خواهی

بیا ای عشق دیوانه

در این باغم چو مستانه

بگردیم همچو پروانه

نگو هر گز خطا کاری

بیا تیغی بزن قلبم

شکاف آن را که دلتنگم

ببین عشقت همان دردم

نگو دیوانه پنداری

بیا درب دلم تنگ است

و هرسازی که بنوازم بد آهنگ است

 

جاسم ثعلبی   22/09/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید