زلفِ سیاهت

 

 

در دل
من تو عزیزترین ، عزیزی

عمقِ اشک و ، به چشای من نریزی

درد و
سیلابِ نگاهم ، درِ سدها رو شکستی

در
درونم صد هزار فاصله ی عشق و تو بستی

همه ی
صبرِ دلم ، بارش نموده

قطره ی
هجرت گلم ، سازش نموده

تو
نبودی وقتی من ، یادت نمودم

تو
ندیدی اشک و با آهت سرودم

بر سرِ
عهدت بمون و یاورم شو

توی
گوشِ من بخون و سرورم شو

تو که
زیبایی و من غرقِ نگاهت

شانه
با چشمم زدم ، زلفِ سیاهت

 

/ 0 نظر / 2 بازدید