با تو قهرم

 

تو من و دیونه کردی ، با تو قهرم تا قیامت

ناله ها از تو کشیدم ، تو دلم بستم پیامــــت

***

خودت می دونی بریدم ، چرا دنبالم می آیــــی

سوخت اون دارو ندارم ، توی بحرِ بی وفایــی

***

دیگه تصمیمم همینه، دور شد اون قلب پـــــــاره

هر چه بوده تو کشیدی ، خالی مونده جیب پاره

***

این چه عشقی از تو دیدم ، خیلی مرموز و سرابه

مدتی شک به تو کردم ، ولی قلبم توی خوابــــــــه

***

اگه می کفتی از اول ، طمع دارم توی بارت

دل به دریا می سپردم ، نمی بینی دل کنارت

***

ولی حالا جایِ پایت ، روی گلزارم نشســته

درد های ناگهانی ، ساقه ی عشقم شکستـــه

***

راه آشتی بسته این دل ، واسطه راهی نـــــداره

بی گمان مظلوم نمایی ، روی دردت شد مزاره

***

جان سالم بدر بردم ، بذار بی تو زنده باشم

خاطره موندی همیشه ، تو دهن سوزی آشم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/05/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید