انسانیت

 

شادابی

توتیای چشم خسته گان است

و بی خیالی

ملافه ی مشبّک خواب های زمستانی

مانع سرما نمی شود

ولی حجب وحیا دارد

غیبت

حیوان درنده ی بی دندان است

در عالم وحشت

و تهمت

یادگار بوسه های شیطانی

و شیطان پرستان

خوابیده در عالم درونی  عقل نحیس

کیمیا گر باش

در بازار طلافروشان

ای انسان

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/03/1393

/ 0 نظر / 16 بازدید