سیل

سیل
از چشمانت خون نبار
ناودان دلم بغض کرده
سیل زده شدم
احتمال غرقم هست
***
تنهایی
در تنهایی
خاطراتِ خوبت را
به امید واری بستم
نردبانی شد
برای رسیدن به دلت
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید