زلال اعتماد فارسی و عربی

 

آب رفته اعتماد

باز ویرانه شده قصرِ جهاد

مرگ و میر آسان گشته در دیار عاشقان

برج ها آباد شد ناگه فتاد

از ظلم و آزارو فساد

معنی:

بعد ما عندی اعتماد

اتکسّر اتهدم ابعنوانه الجهاد

الموت سایر عدنه اصبح فی دیار العاشقین

ابراج شیّد هدّم ارکان البلاد

من اثر هذا الفساد

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/10/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید