بناز ای همسفر

بناز ای همسفر

به نام آن خدایی را که آموخت

هزاران آیه بهر بندگانش

درون قلب محتاجان شفا کرد

جلا بخشید روح زندگانش

***

رسولان چون ستاره در فضا چید

جمال آفتاب آمد خروشان

ولی ماه منور شب نخوابید

سحر خیز شفق باریده باران

***

امامان زادگاه عاشقان کرد

علی بخشید موج مهربانی

حسین دریا شده در کشتی نوح

امام مهدی برج دیدبانی

***

من و تو ذره ای از شمع روشن

مبادا چشمه ی عقلت نبینی

درون تو نفس نالیده بسیار

و این جسم است موجود زمینی

***

کلام حق شهود آخرت گشت

کلام الناس چون آتش فروزان

خدا یارو پناه بی کسان باش

همه جا چون شبح تابیده وجدان

***

بناز ای همسفر از خالق جان

پیامبر را معلم آفریده

بیاموز آنچه سر می داده قران

هزاران بی خرد دردش چشیده

***

احب ویاک اسولف و انظم اشعار

واراویک الگلب مچوی اباذیتک

تشل بجروحی بیدک تشعل النار

او تحط ملح ابطن جرحی ابوصیتک

***

هویتک ما هویت الدمر الناس

هویتک من کلامک سر علیه

استاد او کلمتک تحفر بالاجبال

او تهاوی الظلم بحر امن المنیه

***

احن واشتاق الک یا نور العیون

استاد ایبشر الغاضب کلامک

اجل تلمیذک اگعد و اسمع الحال

اریع کالارض و اشفی ابسلامک

***

چو پروانه شدم بالم رها شد

دلم از دانشت  پوشیده چاهی

تنم لرزید از نام تو استاد

قلم در دست من جوییده راهی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/08/1393

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید