ای امامم ای حکیم

من چه گویم  در    جوابت  ای   پدر

هر چه گفتی  عاقبت شد     ای پدر

 

سالها  خونین   گذشت  در  این  دیار

چشمه ها جاری شدند خون و غبار

 

شهرها    ویران  و  دشتستان  مزار

یاد   بودی  گشته  بر  ما  ای  پد ر

 

دشمنان کشتند و دشمن کشت خویش

هم وطن مهجور باز  آمد  به  پیش

 

کفر و استکبار  زهرش  زد  به  نیش

هر چه گفتند دشمنان   زد  ای  پدر

 

رحم هر گز در عدو   موجود  نیست

بی مروت  شاد  نمی دانم  ز چیست

 

توپ و تانکش منهدم  تقصیر  کیست

لاشه لاشه در   وطن  ماند  ای پدر

 

دشت و کوهستان میهن صخره های  لاله  زار

نخل و جنگلهای ایران دیده بان کارزار

 

پیرمردان در بسیج عشق بر تن   یادگار

نقل قولش قصه گوید از فتوحاتش پدر

 

با رفتنت چندین غم در دل ما آغشته شد

تا بی شمار عده ها دشمن ما آشفته شد

 

الغوث این همسایه ها ناقوص جنگش برده شد

ویران کرده شهرهانابودی دین ای پدر

 

 

در مرقد اهل النبی در کربلا و در  نجف

مردم بیدار خدا همه جان دادند به کف

 

گردان سید المنتظر آماده شد بهر  هدف

بیدار شو ای رهبرم ثارت  بگیر  از آن  پدر

 

متحد گشته  اغارب  این  کلاغان   سیاه

واشنطن و لندن وپاریس رهبران  آن  سپاه

 

با توپ و طیاره و کشتی کوفتند دودی   سیاه

کودتا کردند لیکن ما که   بیداریم  پدر

 

می شود گوید که گفتی رفت شیطان    بزرگ

دشمنان دین ما میدان  دادند  شیر و   گرگ

 

راست گفتی رهبرم پوشید  آن  یک   نام  ننگ

از جنگ تحریر باخته جای  پناهی   کو  پدر

 

پاینده باش ایران ما    پیروز و  سر   بالایی

با رهبری با    مردمی  آنهم  عجب  دنیایی

 

هر گز ندیده سلطه ای همچون تو ای  اقایی

تا ابد باشد مقدمت  تا بشر  زنده   ای  پدر

 

شاهدش تاریخ گوید آنچه را در   می نگارد

نسل را در نسل گوید ثعلبی   جاسم  سپارد

 

پاسدار این  وطن  بیدار  و آوا   می گمارد

حی و غایب هر چه گویی از ما اطاعت ای پدر

/ 1 نظر / 4 بازدید
بی اسم

تـــو کــلــیـد دار قــلــعــه ی کـــلــمـاتـــی و مـــن گــدای واژه هـــا