یا علی فرمان بده

 

آمدم پیشت حسینم آمدم ، با دلی خاشع به دینم آمــــدم

بارگاهت نور می تابد به دل ، دل فدایِ تو حبیبم آمدم

***

آمدم دستت ببوسم ، آمدم خونم بجوشم

آمدم برهنه پایم ، آمدم مهرت بنوشـــم

***

در کربلا ایثارِ مردان دیده شد ، گلِ زیبایِ امامت زنده شـــــــــــد

مهدیا کویت همین شن های پاک ، نوری بر گلدسته ها تابیده شد

***

نور تو تابیده شد ، در دیارم دیده شــــد

شاهراهِ دین ما ، با حسین سنجیده شد

***

یا علی فرمان بده ما حاضریم ، با حسین ابن علی
همسنگریــــــــــم

قلبِ ما شیعه همه غرقِ به خون ، عزتت با جان و دل را می
خریم

***

اشک هایم را ببین ، حرفِ دل حسین حسین

آمدم یبن فاطمه ، دست بوسم نازنیــــــــن

***

خسته شد دل از جفایِ روزگار ، همه جایِ این جهان درد و دمار

تو کجایی یاورم 
اشکم  ببین ، بهترین یاران دل در
تار و مـــــار

***

رهبرم دردش نهان ، مهدی کو صاحب زمان

العجل کن ای عزیز ، دل نگارت شادمـــــان

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید