تاج خروس/ دو هرمی/ هم قافیه/ مثمن

 

تاج خروست منم

صاحب مهرم حاتمم از کرم

رگ به رگم از قاعده تا تاج قصرت هرم

از شعر نو هستی دگر لوزی کجا پس نگو خاک بر سرم

دوش نکن در آب شور با چشم کور خودت نکش دیونه ای دلبرم

با حرف باطل تو نخر این خستگی ای طفلکی می دانی در شعر هرم سرورم

سنگ صبور از راه دور چشمت چه شور ماهی کپور با این سرور  نه تو نه من کافرم

فحش نده با همرهان شاعر بمان آتش زدی کوی رمان گرد جهان در این زمان محفل عطر تنم

من هرمم

از حرف باطل زمان دل می کنم

در این دیار آشنا در همه جا پاشیده شد عطر تنم

تو قلب پاک دیده ها با این صفای با وفا سبز قبا شد مسکنم

قلم نشسته در کنار دفترم هر لحظه تا سحر دلم با هرمم گپ می زنم

با مرغ ناز وطنم در آسمان دلبرم قرقی نشو کلاغ تو با بد گمانی ستم کنده پرم

فرزند پاک این دیار در لاله زار قصه ها گلپر شده با قاصدک با هر ملک عشق تمنای دلم

آه نگو غصه نخور درد نکش دریای من با رود بی آب دلت صد میل دارد فاصله ناله نکن ای یاورم

ابداعی جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/01/1393

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید