برودست از سرم بردار


 

دلم
آغشته در خون شد ، و تو رو سر حنا داری

تنم در
ظلمتی خوابید ، و تو در شادی بیـــداری

***

بیابانگردِ
صحرایم ، نمت برسبزه ها باریـــــد

عطش روی
لبم پنهان ، عذابم رو دلت چسبید

***

تنم چون
بید لرزیده، و تو می خندی مستانــه

تو سرمای
دلت مجنون ، سیاه چالی تو زندانه

***

برو دست
از سرم بر دار ، مترسک بی دل و نازی

کشیدی
پوست از تن رو ، نمی خواهم تو دلبــازی

***

شریکِ
زندگی گم شد ، تو فوتِ جشنِ بی درمان

سلامِ
شمعِ دلم خاموش ، به درد و دلـهره گریان

***

چو
سیلابی شده دردم ، شبح از کوه می ریـــــزد

عصای
تکیه اش گم شد، چو پیری خسته می خیزد

***

برو راکد
شده عشقم ، درونِ صبرِ بیمــــارم

دلم
بالونِ دردم شد ، نمی گم به تو غمخوارم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 17/11/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید