هدیه به روح پاک نلسون ماندلا

 

هدیه به روح پاک نلسون ماندلا

درِ زندان جهنم نیست ، بهشت آبادی می خــواهد

سیه رویان در این حرمان ، سرود آزادی می خواهد

***

به دار آویختن ظلم است ، شعارِ دل پناهی نیست

به تیر انداختن هر گز ، دلیل بی خدایی نیســـت

***

عدالت تشنه ی باران ، و دریا اشک می بارد

زمین بی تاب گلها شد ، جهنم درد می کارد

***

اگر دنبال دنیایی ، بخور بشکن حقایــــــق را

تو عمرت در تبه کاری ، هدر شد در دقایق را

***

زمین آباد کن هر دم ، بکار آن بذر خوشبختی

نکن ریشه گلی لرزان ، اگر با عدل دل بستی

***

جهان ماندلا سر داده ، و نلسون چهره اش تاریـــــک

تو زندان خوابِ مرگش دید ، و راهش در وطن باریک

***

تو افریقا تک وسنگین ، کلامش می تراود گــــل

به عدلش دین می نازید ، دلِ رحمش شده سنبل

***

همه در سوگ او غمگین ، نه آن چهره نه آن چشمان

پیامش ردِ پایی شد ، زبان درمان بیمـــــــــاران

***

ستم کردند به این رهبر ، چه دیدند از ستم کاری

یه عمری در به در کردند ، تو زندان های بیگاری

***

خدا با عابدان بوده ، پیامِ نصرتش گفـــــته

هنر می بارد از آفاق ، فرج در غربتش خفته

***

به کرسی تکیه ها شل هست ، به همنوعان خودت بسپار

تو انسانی و او انسان ، مصفّا کـــــــــــن دلت از زار

***

سیاهان در به در بودند ، و بوی رنج می آیـد

خدا جان آفرید از گل ، به سوی گنج می آید

***

مشیت از نگارِ اوست ، فقط او روح گردان است

بجز الله صلاحی نیست ، بگیرد تیغ برّان است

***

بکن از دار خود خواهی ، که تاجِ سلطنت بیمار

وفا دار خدایش نیست ، خیانت باز هر دربـــار

***

زر و زیور و امضایت ، همانا رنج باریــــــده

و روحت وقت مردن را ، هزاران درد بوسیده

***

نماز وروزه ات رفته ، نشان از عشقِ دنیایــــــــت

بساز این دل در این فرصت ، ببند آن زخم هر پایت

***

کلام آشنا تلخ است ، غرض داره و دیناری

تحقق بار سنگینی ، بپرس از در و دیواری

***

خمینی باش و ماندلا ، تو قلب دلبران بنشیــن

وطن رنگین کمان کردند ، به نام پاک هر آیین

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/09/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید