رباعیات حسّانی 6

دلم تب داشت تبدارش تویی جان

سراسیمه پیاده رفته زنــــــــدان

زمانه نازگر چرخِ فلــــــــــک را

مقصر نیست بیهوده نگــــــردان

***

دلم بوسید عطرِ هر جدایــــی

وفا سایه به دنبالت کجایــــی

تبسّم کرد شبها دیده با غـــم

عجب تصویر و دردِ  آشنایـی

***

گلم سربازِ هر گشتی شدی تو

گلم ناطور هر دشتی شدی تو

دلم آغوش کرده بی پناهـــی

گلم آبشار هر نشتی شدی تو

***

دلم تنهایی بر دردت پسندیــــــــد

زدورانِ خوشت هر گز نپرسیـــــد

تنم مرده ولیکن تک نفس داشت

رو تختِ بحرِ تو یک لحظه خوابید

***

ز روزی که دلت با من نشستــــــه

چراغِ دیدبانم تار بستـــــــــــــــه

شکست آن آینه از بی وفایـــــــی

ز نازش های یاران دل شکســته

***

بکش لذتِ تنهایی بدونـــــــــم

ز آموزش دو نصفه شد زبونم

معلّم در کنارت شکر حق کو

صلاحِ دل بدون تو بمونــــــم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/11/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید