بیا همه منتظرن

تقدیم به روح پاک مرحوم محمد قربانی

 

از کجا بگویم  و چگونه آغاز

از باغ و گلستان یا گردش و پرواز

از زیارت و تجارت یا روح دلنواز

از بودن ونبودن یا از صداهای بی ساز

از خستگی دلها و غم های افسردگی

تو بودی و همه بودند

چراغ زندگی را روشنایی

تابیده ستاره ی افول مهر دلت

رفتی و همه گریه وزاری

چه بی موعد

وگزرا

وبی خبر

محمد جان :

می دونم فرشته ها منتظرند

و ما هم غم زده از رفتنت

حب خداوند کشیده روح پاکت

چرا اینطوری و به این سرعت

چرا دلهای مهربان

چرا مرغان دریایی زینت بخش

چرا  و چرا و.....

گر مشیتی هست

پس این همه نگرانی  و ماتم

آه و ناله

فریاد های بی صدا در شب تاریک

بی خوابیها

خدایا تسلیم حکمتت واجب

و قضاء دخیل این خواسته و نخواسته های دل ربایان

خدایا روح محمدم را در بهشت برین بگزین

از خوشدلی هایش بگویم

تو میدانی با سفرش دلهایی را محزون

و آینده ای را ویران

و تن هایی را سیاه پوش

و چشم هایی را گریان

و دلهایی را پر اندوه و آکنده از غم دوری و فراق

پروردگارا:

جوان ناکاممان را

چنان گر نیازی بینی ببخشای

همه آدما جایز الخطاء

از گذشته هایش بگذر

روحش را در آسمان زیباییها آزاد

خدایا دوست دارم روحش را در خواب بینم

باهاش درد دل کنم

دوست دارم همدم دردهای زخم زده ی دلم

تا ببیند چه رگهایی که از فراقش منفجر نگردیده

لخته های غم تنهایی را به چشم دل نشنیده

محمد جان :

اگر جسمت در میان نیست

روحت همدم و کنار این قله های آکنده از غم دوریت

یقین داشته باش زندگی بی تو محال

و چه روزهایی در کنار دلهایمان زنده می شوی

عکست هنوز در تاغچه ی دلمان هست

همه لحظه ها با ما سخن می گویی

بیا که همسر  مادر پدر .....منتظرند.

 

اهدایی به خانواده ی مرحوم محمد

بر روح پاک جوان ناکام محمد الفاتحه قبلها الصلاة علی محمد وآل محمد.

سروده جاسم ثعلبی   20 /09 /1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید