دوستت دارم

 

 

توی
باغچه ی دلم ، گل عشقت ریشه زد

در
سبزه زار غنچه ها ، غم و دردت بیشه زد

سوختی
کلبه ی پوشیده به تار  ، افروختی آتش
خفتیده به زار

با
سکوت دلفریب قصه ها ، ساقه ی عشق درونم تیشه زد

واژگون
افتاده ام ، در کوی او درمانده ام

هیچکس
باور نداشت ، در هجر او پر کنده ام

مرغ
عشقم خسته شد ، اشک چشمم بسته شد

سالها
پوشیده غم ، کوهی در دل مانده ام

وای از
این درد زیاد ، کاش محبوبم بیاد

از این
همه دلواپسی ، گم شده در گردباد

لیلی
مجنون خوانده ام ، خواب دلبر دیده ام

مرگ و
ماندن ناگهان ، در ذهن من پرورده شاد

بی تو
زندگی تمام ، بی تو افتادن به دام

بی تو
ماوایم جحیم ، بی تو تلخی زد به کام

دلبرم
آسوده باش ، سروری شالوده باش

خودکشی
دور از ختام ، دوستت دارم تمام

 

/ 0 نظر / 2 بازدید