دیده بانان عشق

 

در این برهه از زمان

دیدبانان عشق

سه دسته ی ناجورند

خواب دیدگان

قاصدک طبل خوشباوری هستند

و خمارها

نعلبک استکان درد کشیده ی روزگارند

و سر سپردگان

مثل یک تکه چوب بازی

انبه دو انبه اند

سرگردان

در فضای بی رنگ دلخوری اسیرند

عشق زمینی

زغال سوخته ی کویری خشک و بی آبی است

در گردبادحوادث

می میرد

عشق حقیقی از آن خداست

نسبت خالق به مخلوق

مثل طراوت خورشید به ماه

منتظر آرزوهایت نمان ای سوخته دل

جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/02/1393

/ 0 نظر / 12 بازدید