صلوات

صلوات ، صلوات ، رنگ چشات

رفتی بی چون و چرایی

صلوات

رفتی بی حرف و ندایی

صلوات

این چه رسمی در جدایی

صلوات

جان می دم ، گر نیایی

صلوات

مانده ام سالی دگر در معضلات

چشم دوشیده شرابی در فرات

صلوات

صلوات ، صلوات ، مهر نگات

زخم خشکیده به فرمان صدات

باغ مستیده و عطریده گلات

صلوات

جوش زد قهر دلم از خاطرات

شور زد رود گل آلود فرات

دل پریشان ظهورت در فلات

شاهد راز و نیازت در صلات

صلوات ، صلوات ، صلوات

جاسم ثعلبی 16/12/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید