واقعه ی بزرگ

 

بس واقعه ای عظیم.

چه بناهای بزرگی که به خاطر یک لغزش به سقوط رسیده.

چه امید های دور و دراز به نهایت رسیده.

چه کمال و حسن نجابت به حد اقل رسیده.

از صد در صد به یک درصد رغم زده.

چه روز غم آوری است.

ای روزگار شاهد باش برگ دیگری از تاریخ زندگانی را بر من سیاه نمودی .

دیگر آن فریبهای اولی به دلم راه نمی یابد.

دلم بس غمگین است.

آن لبخند اولی و آن شکوفایی لاله ات به مشام دلربایی ام نمی آید.

شبی در بستر مرگ بودم.

و آن قسم اولیه را ثانویه گردیدم.

و آن نجابت پلیدی که دانسته یا ندانسته گفتی پس کجاست .

و چه خبر است.

و آیا شما ؟ یا او؟

او که جوابی ندارد .

کاش بگوید و راحت زندگی کند

/ 0 نظر / 3 بازدید