جنگ طف 12(دلاوری و شهادن حسین بن علی (ع) 1)

حیسن تنها  با هزار درد

بی عباس و کنار العلقمی

با دلی شکسته

تل زینبی کمر شکن

اطفال گریان وزنان سر در گمی

رعب و وحشت از غروب آفتاب

با خدایش ستایش ولی آکنده به یاس

در یک نبرد بی پایان دهر

زینب دل شوریده اشک ریزان چو باران بهاری

از گونه هایش چکیده  نم های غمناک

واحسینا واعباسا

خورشید کوفه رو به غروب است

سردار زره حرب بسته

عبای خود بکنده و لباس نحر پوشیده

ردای پیامبر را نهاده گردنش

صبرش لبریز از ستم

به سوی لشکر گاه رفت

خود را افتخار داد

حسین بن علی واز آل محمدم

تشنه و خسته

همه یزیدان بی رحمند

دلها از معصیت ها سیر

صداهای هلهله و داد وفریاد

جنگ اعصاب و روان

سیدم بر یلندی  گفت

ای قوم در میان شما همکاری کننده ای

و نصرت دهنده ای هست

تااز حرم جدم رسول خدا  دفاع

لیکن همه کوردل هستند و متّاع

و تشنه خوار خونند

نا امید به خیمگاه زینب

برگشته آزرده و غمگین

دلی بریده از انسانهای به زنجیر کشیده

رکاب زد وآهسته به سوی مرگ روانه

مثل یک شیر

چشمانش خیره به دشمن

غضب سراپای وجودش جوشان

سواره ها از ترس گریزان

حس شجاعت دل کور میدان را تاخته

راه ساحل چه دراز

از مرکبش پیاده

به آرامی مشک را پرآب

یک جرعه در دهان

کافری صدا کرد ای حسین

تو می نوشی و اطفالت تشنه

جرعه را انداخت و تاخت به تاز

مشک را رساند بهر عیال

همه نوشیدند

ولی زینب نالان و زین العابدین

دهان بسته و دل خسته

بار اهل بیت بعد از حسین

به دوش این دو رفیق غم ها

چه نگاههای وحشت زده

دیگر آن ماه نورش نمی تابد

لحظات سردی را می نگارند

در دل غربت بنی امیه

******

بقیه قصه را در سروده ی بعدی می خوانید

جنگ طف 13 (شهادت سید الشهدا  2)

با تشکر از همه دوستان شاعر اجرکم الله.

جاسم ثعلبی  10/09/1390

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ری را

سلام عزیزم خوب بود هم واژه ی کمبود هاست نازنینا حرف تو حرف خداست

حاجعلی صادقلو

بونه مقدمه تقدیم به شما ودوستداران اقا اباعبد لله سرور عاشقان مژده باد ای عا شقـان شور سفر دارد حسين چون شود فردا زخون تاجی به سر دارد حسين اين ره جانسوز را بر هر طــــــــــريقی رفته اند از ميان رهــــــــــــروان راهی دگر دارد حسين مي نهـــد مردانه سر بر درگــــــه محبوب خود گفتگو با پيـر خود شب تا سحــر دارد حسي حیف که همه شعر در اینجا نگنجید