روی سنگ قبر من بنویس

 

روی سنگ قبرم بنویس

شاعری که  کلمات را رقصاند

با الفاظ آرام نشست

با احساسات خندید

با نوای قران درمان شد

با اشباح  کائنات اونس گرفت

با حرمان جنگید

با ستمدیدگان فریاد کرد

به تنهایی و همین جا

آهسته و بی صدا خوابید

***

خدایا تن کفن حق زمین است

خدا دار و ندار من همین است

بیامرز آن خطای ریز و سنگین

خدایا الفرج دل در کمین است

***

چرا گریه چرا خسته چه غمگین

بخوان الفاتحه با حمد و یاسین

سر توبه نشستن عذر پایان

چه لذت می چشی با مرگ شیرین

***

تنم می نالد و روح و زبانم

سیه پوشیدگان درد جهانم

برو خوش باش با دلبستگان زود

اگر شادی بکاری شادمانم

***

تلاوت کن به یادم نغمه ای را

سر فرصت بخوان یک سوره ای را

دلم می خواست صوت ناب قرآن

درخت و سبزه و هر  غنچه ای  را

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/10/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید