برو سفر

برو سفر
برو سفر  همسفرت  فصلِ بهاره / بهاره/ بهاره
حسِ دلم سردِ هنوزبارون نم/ کم کم می باره / می باره / می باره
آخه شکل عاشقی رنگین کمان شد
قوس دلها رو ببین چشمِ جهان شد
مشکلت ترکِ دیار م بی مروت
مثل پروانه شدی عشقت نهان شد
***
همسفر پرنده شو / آزاد آزاد/ آزاد / آزاد
این جای پای رهگذر / بی درد و فریاد / فریاد / فریاد
نمی مونم بی تو در دیارِ غربت
خسته ام از زندگی از اشک و حسرت
خوابِ رفتن با تو می بینم همیشه
یه گلی مونده دلم تو باغِ محنت
***
جونم چرا خشمِ دلم و خریدی / خریدی /خریدی
مگه خودت عشقِ من و ندیدی / ندیدی /ندیدی
قاصدک دلم هنوز در انتظارت
قاصدک فدای اون مژگان شالت
قلب من آهی ندیده از نسیمت
چتر زیبای شبم گیسو ویالت
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/01/1393/ 0 نظر / 3 بازدید