دو بیتی عشق معلم

دو بیتی عشق معلم

چه کس معیار بار خوبی از بد

معلم درد خود را می پسندد

چراغ و شمع هر گمراه دلتنگ

کلاس و جامعه، دلسنگ و معبد

***

معلم ارغوان روح و جان است

معلم دیدبان عاشقان است

معلم ماه و دریای جهان تاب

معلم چون شفق در آسمان است

***

معلم سرور آزادگان است

معلم داوری دل مهربان است

معلم یار خوش روی تهیدست

معلم چشم و جان دیدگان است

***

معلم یادگار ماندگار است

معلم تحفه ی سردار غار است

پیامبر نام خود حک کرده بر او

به رسم یادبود عشق یار است

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/01/1394

/ 0 نظر / 14 بازدید