با من بساز: شعر سه هرمی مختلف القافیه

 

مرگت نخر

عاشقی قرصِ درد سر

خواب ها دیده دلم حرف از سفر

ای روحِ بی آزار تن قبل از کفن بی حس نپر

یاری نگر ای در به در می سوزه زر چون خشتِ تر

چشم انتظار

در فصلِ سر سبز بهار

رویش گل ها را ببین در لاله زار

دل ها بپوشان از خطر چون پوست مار

چشمت زلال و نشعه کرد وقت سقوط از کوهسار

با من بساز

دل مهره و تو نخِ تسبیح نماز

وابسته ام وابستگی ها مانده راز

رنگین کمان در آسمان نقش زده حسِ نیاز

ای خفته دل ماهِ خجل پایت تو گل بیدار شو راهت دراز

***

شعر به قالب هرم : سه هرمی مختلف القافیه

ابداع جدیدی از : جاسم ثعلبی (حسّانی)

/ 0 نظر / 3 بازدید