داروی مشکل گشا

 

مرکبی شکست که دیگر رهرو انم نیست

مسکنی بجست که  دیگر دیدبانم  نیست

 

 

بخوسبید در پناه مرگ و زندگی به ستار

ندا در   رسید که بازیچه ان مزارم نیست

 

 

دیر زمانی  بگذشت    که از وی بی خبرم

آن تابلوی نقش در بسته پناهم    نیست

 

 

عقلم به جایی رسید که از دیدگان   من

خون   وداع چو رودی و بادبانم    نیست

 

 

به دریای     بیکران لطف   حق و     انتظار

به جایی رسید که تحفه ی مزاجم نیست

 

 

دوران از سر گذشته ی کودکی سر فراز

یاد می ارم   که داروی چند دردم نیست

 

 

چه کنم از بهر چه در این جهان ماندم    غریق

کشتی   عمرم شکسته    جواب زارم نیست

 

 

سفری     دور   و     دراز    در زمانه      پیمودم

سال به سالی است که عضو این دیارم نیست

 

 

برسید     عمر   سپیده  گشت   چهره ام

کجایید    ملائک   در  سفرم  جایی نیست

 

 

بختم  به  شکرانه ی  مظهر  این     امید

کوست داروی   مشکل   گشایم  نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید