میلاد امام زمان عج

  

عید میلادت مبارک    ای    امام منتظر

روح رهبر شاد گردد قلب ملت مفتخر

 

شاد و خندان می شد آن دل مولد فخر  الرسول

می سرایند نوحه ی حب   می نگارند  در    ظفر

 

ای حجت ابن العسکری در انتظا ر موعدیم

داد   مظلومان   تنیده  گرفتارند     از     قدر

 

جای شکر است و تحمل در  فراق   دیدنت

پاسدار  دین و   قران   تا  نهایت  از  خطر

 

ای نور هستی در هدایت  حامی مستضعفین

خوی خوش محشور کن در بین ما ای در سفر

 

با دیدنت اسلام ما روشنگر    تاریکی  است

کفر و ستمگر عاجز و موشک  سفینه در  هدر

 

ملت ما آن ملتی  ایثار     کرده     جانها

در آینه دل بنگری مشهود گردد    مختصر

 

در راه      تصدیر  دیانت    در  بلا د  تشنگان

تشنگان آماده اند جان می دهند تا قطع سر

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید