لیلة القدر

لیلة القدر
در پرتوفضای آرزوهایم
وحشت زده نشو
چراغ قرمز روشن
دور زدن ممنوع
نخند
خجالت زده شدم
از تردید تو
باورت شده
اینجا بهشت است
و فرشته ها شب زنده دارند
و حکّام
خدا ترسند
از نگاه من و تو
و حقیقت در رنگین کمان
بارش باران
ظاهر شده
دل ها می لرزند
در دعا های لیلة القدر
شاهراه عبور به سوی رستگاری
آنجاست
می گویند ( یا محوّل الحول و الاحول
حول حالنا الی احسن الحال)
در سرزمین  نیکی ها
رسم شد
و کلیدش دست قلبِ توست
هشیار باش
آدمیزاد
جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید