زینب زهرا (س)

 

کربلا زینب عزراء آمده ، مونس و همدم زهرا آمــــــده

واسه دفنِ جثه هادر شب چرا ، سیلی از امواجِ دریا آمده

***

بی برادر مانده زینب ای خدا ، دو کف عباسش از تن شد جـــدا

شاهدان جمله به خون غلتیده اند ، قطع سر در جنگ ها رسمِ چرا

***

او شنیده قصه ی تسلیم باغ ، قلبِ زینب شرحه شرحه در فراق

ای مدینه همسفرهایش کجاست ، سوختند در آتشِ ظلم و نفاق

***

تک و تنها قاصدک بی من نسوز ، با کفیلم حرف ها دارم هنوز

ساقی کوثر کجا افتاده ای ، با اسیران درد خوردم شب و روز

***

دیده ها غمگین و در ذهنم سراب ، با دلیران خودم دارم عتـــاب

گور کن یک لحظه آرامش بده ، ای برادر خسته ام بی من نخواب

***

ای مریدان همرهان ماتم کنید ، با ابو الفضل و حسین دفنم کنید

طاقت این همه دوری ندارم ، با لباس عفتم کفنم کنیــــــــد

***

شاعر اهل بیت : جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/10/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید