دو بیتی های درد عشق

 

بیا یارا دلم آسوده گـــــــــردان

غمم در ذکر تو بیهوده گـــردان

اگر روزی نباشد یاد خیــــــرت

دلم در باغ دل شالوده گردان

*****

نرو دلبند من جانم فدایــــــــــــــــت

همش در ورد تو مانم ندایـــــــــــت

نفس ها در رهت گیرش زیاد است

دل آزرده چنان خوانم خدایـــــــــــت

*****

چرا یارم دلی بی غم نجســـــــــــته

خدایا دلبرم یکدم نخفــــــــــــــــــته

از آن روزی که در هجرش نشستم

دل و جانش نهان در غم نشســـته

*****

مرا در پنج ده سالی کشیـــــدم

مرارت های بد حالی کشـــیدم

ندیدم رنگ شادی لحظه ای را

تمام عمر بیماری کشــــــیدم

*****

بیا جانانه ای دلبر به پیشــــــم

قدومت می کشد زیور به ریشم

جوانی را سپر کردم نبـــــــودی

تو را در آتش زرگر چشـــــیدم

*****

زمانه خرد کرده استخوانــــــــم

نهانه کور کرده دیدگانــــــــــم

جوان بودم و از خوابم پریدم

سپیدارم که گم کردم مکــانم

*****

مرا در کنج دل جانا وفـــا ده

دلم از دشمن فرضی جدا ده

اگر در کوی آنها گشــتی آزاد

به گورستان دل بازان فدا ده

*****

دلا ساقه ی گلدارت چـــــناری

دلم در باغ و بستانت بکــــاری

دو روزه ریشه می زد در نگارت

مرا شیدای بی خارت ســپاری

*****

خدایا دل به دل شالوده گردان

خدایا جان و تن آسوده گــردان

گمان بی تو ندارم یار و همیار

استعانت از کسی بیهوده گردان

*****

بیا در غربتی تنها نشینیـــــم

از آن روی حسودی ها نبینیم

کجایی دل نگر خونین گشــــته

بیا در دل نشین گلها بچینیم

*****

خوشا یارم بیا بنشین کــــــــنارم

دلا بی تو مرا غمگین نـــــــبارم

دل آغوشی سپر کردم به جایت

مرا بشکن ببین سیمین انــارم

*****

بیا در شهر قیصر شاد باشـــیم

درون باغ او میمون باشیـــم

اگر دیدی چه شهری یادبودش

کنار او نشد استاد باشــــــیم

*****

در آغوشت گرفتم شاد گشتـــم

دو نخدانت فشردم یاد گشتــم

دلی بی غم نشسته لحظه ای را

چنان در مست تو دلشاد گشتم

 

تقدیم به دوستان خوبم محمد سیاحی

و قاسم عبیداوی نژاد .

جاسم ثعلبی 05/12/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید